Образование

Основна статия: Образование във Варна

Варна е сред най-важните университетски центрове в страната с 8 висши училища, в които се обучават над 30 000 студенти:

  • Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
  • Икономически университет
  • Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“
  • Технически университет
  • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
  • Колеж по туризъм
  • Медицински колеж
  • Технически колеж
  • Професионален старшински колеж

Средното образование е представено от няколко езикови гимназии; хуманитарна, математическа и природоматематическа гимназия,училища по изкуствата, няколко професионални гимназии и спортно училище, както и средни общообразователни училища.